Data protection

Политика за поверителност на Туроператор „В. Корект“

Информация на фирмата администратор на лични данни

Видео Корект – Огнян Хандев ЕТ
ЕИК: 831414990
Aдрес на управление: 1000 гр. София, ул. Братя Миладинови 12
Адрес за кореспонденция: 1000 гр. София, ул. Братя Миладинови 12 (партер)
Телефон: 0878 476789
E-mail: vkorekt@vkorekt.com
Интернет страница: www.vkorekt.com

Преди да използвате услугите ни, следва да се запознаете с политиката за поверителност на ЕТ Видео Корект – Огнян Хандев (по-долу и като Туроператор „В. Корект“).
Предоставянето на лични данни на интернет страницата на агенцията или в офисите й е доброволно.

Обхват и съгласие:

Моля, да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност. Тук предоставяме отговори на въпроси свързани с това какви данни и лична информация събираме на нашата интернет страница или в офиса на агенцията и целите, за които се използват. Преди да ни предоставите лични данни чрез нашата интернет страница или в офиса на нашите служители, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика за поверителност. Като приемете нашата Политика за поверителност, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, за целите и по начините описани по-долу. Посещавайки и използвайки страницата на Туроператор В. Корект, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност.
Информираме Ви, че политиката може да бъде периодично променяна, като при всяка промяна на тази страница ще се обявява всяка актуализация с точно упомената дата на актуализацията.
Предоставянето на Вашите лични данни е напълно доброволно. В случай, че не желаете предоставяне на личните Ви данни, то те няма да могат да бъдат използвани за резервиране на услугите, предлагани на страницата и в този случай вие не бихте могли да се възползвате от предлаганите услуги.

На какви основания обработваме Вашите лични данни:

Във връзка с приет Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, от което произтичат и основанията, на които Видео Корект – Огнян Хандев ЕТ обработва лични данни са:

Информация която събираме:

Всички данни, които Видео Корект- Огнян Хандев ЕТ получава или събира от Вас се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика. Ние събираме и обработваме следните категории лични данни:

Интернет страницата на Туроператор В. Корект използва бисквитки:

Какво представляват Бисквитките?
„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на дадена интернет страница като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в интернет страницата, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Други използват бисквитките за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от дадена интернет страница по време на една сесия, за персонализация на съдържанието и за проследяване на достъпа на отделни потребители.

Данните, които събираме от Вас се обработват от заетите лица в Туроператор В. Корект. Лицата са заети с цялостната дейност на агенцията, както и с поддръжката на интернет страницата на агенцията, приемането и обработването на Вашето запитване, обработка на заплащания и др.

Как събираме Вашите лични данни:

Целите да събираме и обработваме Вашите лични данни:

Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети или са собственост на Видео Корект – Огнян Хандев ЕТ.
Вашите данни се съхраняват, за срок не по-дълъг от предвидения по закон за съответната цел.

Информация за трети страни, на които Видео Корект - Огнян Хандев ЕТ предоставя Вашите данни:

Видео Корект – Огнян Хандев ЕТ не предоставя лични данни на трети страни, освен в конкретните случаи:

В други случаи винаги ще бъдете информирани и винаги ще бъде изискано Вашето изрично съгласие. В случай, че не сте съгласни с тези условия, не бихте могли да използвате нашата интернет страница и можете да излезете от нея.

Пълна информация за Вашите права:

Правото да бъдете информирани:

По всяко време можете да поискате и получите информация за данни, идентифициращи Видео Корект – Огнян Хандев ЕТ във връзките с предоставените от Вас лични данни, както и за служител, който отговаря за защитата на лични данни (в случай че е необходим такъв); случаите, когато Видео Корект-Огнян Хандев ЕТ възнамерява да предаде личните Ви данни на трети страни, когато това се налага поради естеството на резервацията; в какъв срок се съхраняват Вашите лични данни; пълна информация за правата, които имате.

Правото да имате достъп до Вашите лични данни:

Вие имате право по всяко време да изискате информация от Туроператор В. Корект как се съхраняват Вашите лични данни на контактите подадени в тази политика.

Правото на преносимост:

Вие имате право да изискате копие от личните Ви данни, които Туроператор В. Корект обработва, както и да поискате Видео Корект – Огнян Хандев да прехвърли подадените от Вас лични данни на друг администратор, единствено ако е възможно.

Право на коригиране или допълване на Вашите данни:

По всяко време Вие можете да поискате Вашите данни да бъдат коригирани или допълнени.

Право на отказ, изтриване и забравяне:

По всяко време Вие можете да поискате Вашите данни да бъдат изтрити и забравени. Единствените случаи, които не позволяват изтриването на Вашите данни, са случаите когато имате активна резервация за туристическа услуга или счетоводни документи, които следва да се съхраняват в посочения от закона срок.

Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни:

При възражение от Ваша страна Видео Корект-Огнян Хандев ЕТ е длъжно да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват законови основания за обработването им, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субект на данни.

Право да възразите и да се откажете от бюлетин

По всяко време можете да се откажете от получаването на бюлетин посредством бутон за отказ в самото електронно съобщение или чрез свободен текст със желание за отказ на контактите подадени в тази политика.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:

Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към КЗЛД:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Tози сайт използва 'бисквитки'. Оставайки на сайта се съгласявате с използването на 'бисквитки' от наша страна. Съгласявам се Научете повече